Ręczne Ostrzegacze Pożarowe

PRĄD ZNAMIONOWY: 12A

– Wyroby zgodne z normą PN-EN 54-11
– Badania przeprowadzono w CNBOP
– Świadectwo dopuszczenia; Certyfikat zgodności
– wersje: 2-torowa / 4-torowa
                 natynkowa / podtynkowa
                 samoczynna / przyciskowa

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP

Zadaj pytanie