Dane kontaktowe

S.I. "Elektromet"

NIP 8820003415
KRS: 0000093258
REGON: 000456527

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Kierownik Działu – Mariusz Siejka
Z-ca Kierownika – Magdalena Mazur
Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
Jarosław Pawłowski
Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
Jacek Radecki

DZIAŁ TECHNIKI

Technolog - Krzysztof Łęgosz

DZIAŁ PRODUKCJI I ZAOPATRZENIA

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

DZIAŁ REHABILITACJI, SAMORZĄDU I SPRAW PRACOWNICZYCH

Zadaj pytanie