Przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu - PPWP

PRĄD ZNAMIONOWY: 12A
– Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
– Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB
– Krajowa Deklaracja Właściwości użytkowych
– wersje: 2-torowa / 4-torowa
                 natynkowa / podtynkowa
                 samoczynna / przyciskowa
Przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Zadaj pytanie