HISTORIA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW „ELEKTROMET”

Początki firmy to rok 1949, w którym to grupa inwalidów wojennych postanowiła stworzyć stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Grupa ta założyła Spółdzielnię nazwaną wówczas imieniem Generała Karola Świerczewskiego. Ta wieloletnia historia Spółdzielni to okres różnorodnych zmian i wyznaczania nowych kierunków rozwoju.  Przez wiele lat doskonalono jakość produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług.

Pod koniec lat sześćdziesiątych wprowadzony został nowy asortyment produkowanych wyrobów tj. łączniki krzywkowe ŁUK 25A, widząc w tym swoją szansę i perspektywę dalszego rozwoju. 

Osiągane wówczas wyniki ekonomiczne pozwoliły wybudować z własnych środków nowy zakład, który od roku 1972 ma swoją siedzibę przy ul. Staszica 27 w Dzierżoniowie. Rok później nastąpiło przyjęcie nowej nazwy „Elektromet”, które wiązało się bezpośrednio z  profilem działalności produkcyjnej w branżach: ELEKTROtechnicznej i METalowej.   

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych, w sytuacji załamania gospodarczego i tworzenia się wolnego rynku, strategia marketingowa Spółdzielni ukierunkowana została na dokonanie zmian jakościowych w zakresie polityki produktu. 

Skuteczność działania w tym zakresie potwierdziły efekty ekonomiczne w wyniku przeprowadzonej modernizacji produkowanych wówczas łączników krzywkowych niskiego napięcia: ŁUK – 16A, ŁUK – 25A, ŁUK – 40A, ŁK – 63 A, ŁK – 100A.  W następnych latach oferta rynkowa została rozszerzona o zestawy instalacyjne łączników krzywkowych z gniazdem trójfazowym 16A i  32A.  Wyrób ten został wyróżniony na Targach Nowości Elektrotechnicznych NOVELELEKTRO EXPO -95 w Warszawie. Rok później uruchomiona została produkcja nowej generacji małogabarytowych łączników krzywkowych ŁUK – 12A.

Równolegle do podstawowego asortymentu produkcji, firma proponowała wyroby z branży metalowej. Do najważniejszych z tej grupy należała cała gama wózków warsztatowych 
i diagnostycznych oraz meble wyposażenia warsztatów samochodowych. W pierwszych latach po roku 2000 wprowadzono nowy segment wyrobów jakimi były i są do dzisiaj gniazda i wtyczki siłowe, a kilka lat później bo w roku 2009 rozpoczęto ich produkcję w wersji ogumowanej. 

Spółdzielnia Inwalidów „Elektromet” jako jeden z wiodących producentów łączników krzywkowych, jest w stanie zrealizować wiele programów łączeń, spełniając tym samym wszelkie oczekiwania swoich klientów. W swojej  produkcji wykorzystuje nowoczesne technologie, automatyzuje wiele procesów, zapewniając tym samym wysoki poziom jakości produkowanych wyrobów. Swoim długoletnim funkcjonowaniem na rynku udowodniła, że jest sprawdzonym i wiarygodnym partnerem dla swoich odbiorców a tak obrane kierunki działalności  Spółdzielni pozwalają utrzymać jej znaczącą pozycję wśród licznych producentów branży elektrotechnicznej.

Zadaj pytanie