Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PPWPp - Podtynkowy, 2 tory prądowe

Dane techniczne:
Nr katalogowy Ozn.handlowe Tory prądowe Diody czerw/ziel
PPWPp A - Wersja samoczynna
901550 PPWPp-1s A/1 NC-NO 24V DC / 24V DC
902550 PPWPp-1s A/2 NC-NO 24V DC / 230V AC
903550 PPWPp-1s A/3 NC-NO 230V AC / 24V DC
904550 PPWPp-1s A/4 NC-NO 230V AC / 230V AC
901552 PPWPp-2s A/1 NO-NO 24V DC / 24V DC
902552 PPWPp-2s A/2 NO-NO 24V DC / 230V AC
903552 PPWPp-2s A/3 NO-NO 230V AC / 24V DC
904552 PPWPp-2s A/4 NO-NO 230V AC / 230V AC
901554 PPWPp-3s A/1 NC-NC 24V DC / 24V DC
902554 PPWPp-3s A/2 NC-NC 24V DC / 230V AC
903554 PPWPp-3s A/3 NC-NC 230V AC / 24V DC
904554 PPWPp-3s A/4 NC-NC 230V AC / 230V AC
Nr katalogowy Ozn.handlowe Tory prądowe Diody czerw/ziel
PPWPp B - Wersja przyciskowa
901556 PPWPp-1 B/1 NC-NO 24V DC / 24V DC
902556 PPWPp-1 B/2 NC-NO 24V DC / 230V AC
903556 PPWPp-1 B/3 NC-NO 230V AC / 24V DC
904556 PPWPp-1 B/4 NC-NO 230V AC / 230V AC
901558 PPWPp-2 B/1 NO-NO 24V DC / 24V DC
902558 PPWPp-2 B/2 NO-NO 24V DC / 230V AC
903558 PPWPp-2 B/3 NO-NO 230V AC / 24V DC
904558 PPWPp-2 B/4 NO-NO 230V AC / 230V AC
901560 PPWPp-3 B/1 NC-NC 24V DC / 24V DC
902560 PPWPp-3 B/2 NC-NC 24V DC / 230V AC
903560 PPWPp-3 B/3 NC-NC 230V AC / 24V DC
904560 PPWPp-3 B/4 NC-NC 230V AC / 230V AC
Opis produktu
Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu jest elementem uruchamiającym w układzie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu, jego zadaniem jest uruchomienie elementu wykonawczego, który odłączy zasilanie obiektu od źródła energii elektrycznej podczas pożaru bądź w czasie akcji ratowniczej.
Przycisk wykonywany jest w dwóch wersjach podtynkowej i natynkowej. Każda z wersji oferowana jest w dwóch typach A i B.
Typ A w sytuacji alarmowej wymaga jedynie zbicia szybki co powoduje samoczynne zwolnienie przycisku, uruchomienie oraz wysłanie sygnału do elementu wykonawczego natomiast w typie B po zbiciu szybki należy dodatkowo wcisnąć przycisk.
PPWP jest wyposażony w dwie diody sygnalizacyjne:
- czerwoną sygnalizującą stan dozoru,
- zieloną sygnalizującą zadziałanie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu.
Napięcie zasilające diod sygnalizacyjnych w różnych kombinacjach.

Badania przeprowadzono w CNBOP.
KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0338
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB:
CNBOP-PIB-KOT-2020/0215-1014
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH.
Opis symboli z tabeli
PPWP - przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Typ A - stan zwarcia (obwód zamknięty) występuje w torze NC
- stan rozwarcia (obwód otwarty) występuje w torze NO
Typ B - stan zwarcia (obwód zamknięty) występuje w torze NC
- stan rozwarcia (obwód otwarty) występuje w torze NO
p -wersja podtynkowa
1 do 6 -rodzaje typów
NC - tor prądowy zwarty.
NO - tor prądowy otwarty.Uwaga!

PPWP – oznaczony 1, 2, 3 posiadają 2 tory prądowe.
PPWP – oznaczony 4, 5, 6 posiadają 4 tory prądowe.
PPWP typu A – działa samoczynnie bezpośrednio po zbiciu szybki
PPWP typu B – działa po zbiciu szybki oraz wciśnięciu samopowrotnego przycisku
Dane techniczne PPWP
Napięcie znamionowe izolacjiUi = 690V
Prąd znamionowy ciągłyIu = Ithe = 12A
Napięcie znamionowe łączenioweUe = 400V~
Częstotliwość znamionowa50Hz
Znamionowy prąd łączeniowy:
w kat. użytkowania AC-15Ie = 10A / Ue =230V~
w kat. użytkowania AC-22AIe = 12A/Ue = 400V~
Przekroje przewodów przyłączeniowych1÷2,5 mm²
Stopień ochrony IP65
Instrukcja serwisowa
Co najmniej raz w roku sprawdzać poprawność działania PPWP w systemie sygnalizacji pożarowej zmieniając stan dozorowania w stan alarmowania, w sposób następujący
  • zdjąć płytę czołową wypinając ją z zatrzasków używając wkrętaka
  • odkręcić 4 wkręty mocujące szybkę
  • zdjąć szybkę i kilkakrotnie nacisnąć i zwolnić przycisk
  • zmontować wyrób zachowując odwrotną kolejność
Akcesoria (opcja)
101113 Młotek
010415 Szybka serwis
921811 dławnica PG-16 czerwona