Łącznik krzywkowy ŁUK E16-62 zatablicowy z płytką przednią

 

IP65 względem pulpitu

Ozn. handlowe Nr katalogowy Programy łączeń
ŁUK E16-62 951661 grzejnikowy
O-1-2-3
Możliwość wykonania z torem N lub Na
 

Łączniki zatablicowe z płytką przednią
Liczba segmentów 1 2 3 4 5 6 7 8
Długość (mm) 46 58 70 82 94 106 118 130