Gniazda i wtyki 1-fazowe

nazwa fotografia
gniazdo proste
wtyczka
gniazdo natablicowe