2016.08.22 Zawiadomienie o wyborze oferty

2016.08.17 Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach

2016.08.17 Wyjaśnienia do zapytań wykonawcy

2016.08.16 Wyjaśnienia do zapytań wykonawcy

2016.08.04 Dokumentacja techniczna dotycząca projektu

2016.08.04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

2016.08.04 Załączniki do SIWZ

2016.07.20 Ogłoszenie o zamówieniu ZP.01.2016
w trybie przetargu ograniczonego o wartości poniżej progów unijnych

2016.07.20 Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu
Termowentylatory i Kurtyny grzewcze
Nowe rozdzielnice RSE Promocja na rozdzielnice RSE
  o naszej firmie
  kontakt z nami
  cennik
  szukaj
 
  wyroby metalowe
  wyroby elektroinstalacyjne
 
  Projekty RPO WD 2014-2020
Gniazda i wtyki 3-fazowe


Webmaster .