siedziba firmy

Spółdzielnia " Elektromet "Zakład Pracy Chronionej w Dzierżoniowie jest przedsiębiorstwem funkcjonującym nieprzerwanie od 1949 roku.

Spółdzielnia Inwalidów Elektromet zarejestrowana jest 
w Sądzie Rejonowym dla Miasta Wrocław-Fabryczna 
IX Wydz. Gospodarczy KRS Nr 0000093258

Profil działalności Spółdzielni obejmuje:

Spółdzielnia zatrudnia powyżej 200 osób.

ISO 9001 W roku 1995 wdrożyliśmy system zapewnienia jakości ISO 9001. Jednostką certyfikującą był TUV Cert Nord z Hannoveru.

Zadowolenie klienta z wyrobów wyprodukowanych przez Naszą Spółdzielnię jest naszym najwyższym kryterium jakości.
Stale informujemy naszych pracowników o wymaganiach procesu technologicznego w produkcji wyrobów przez doprowadzenie dokumentacjioperacji technologicznych do stanowisk pracy i prowadzenia szkolenia pracowników.
Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłemu nadzorowi, samokontroli i kontroli jakości.