WZÓR ZAMÓWIENIA
WYKONAŃ SPECJALNYCH

SID "Elektromet"
58-200 Dzierżoniów,
ul. Staszica 27
Telefony: 
centrala (074) 832 53 00
Dział handlowy (074) 831 46 98
Fax: (074) 831 49 70
web: www.elektromet.com
e-mail: sid@elektromet.com
Zamawiający:
Adres:
 
Tel:
Fax:

 

Typ łącznika szt. Wykonanie Oznaczenia tabliczki
Łuk 12      
tylko dla ŁUK 12
 
90°- tylko dla ŁUK:
E16, E25 i ŁK: 63, 100
Łuk E16      
Łuk E25      
Łuk 16      
Łuk 25      
Łuk 40      
ŁK 63      
ŁK 100      
1 Zatablicowy bez płytki przedniej
1a Natablicowy bez płytki przedniej (tylko ŁUK 16, 25, 40 i ŁK 63,100)
2 Z płytką przednią
3 W obudowie (podaj stopień ochrony, zwróć uwagę na ograniczenia co do ilości segmentów w poszczególnych wykonaniach)
4 Z płytką przednią mocowany na szynie
5 Z płytką przednią z możliwością blokowania na kłódkę

 

Program łączeń

  Kąt obrotu
Zwory, mostki                        
  Styki   Łączenia
  1-2                          
  3-4                          
  5-6                          
  7-8                          
  9-10                          
  11-12                          
  13-14                          
  15-16                          
  17-18                          
  19-20                          
  21-22                          

Przykładowy program łączeń

  Kąt obrotu
Zwory, mostki 30 0 30                  
  Styki   Łączenia
  1-2  \ X   X                  
  3-4  / X                      
/ 5-6     X                    
\ 7-8     X                    
  9-10       X                  
  11-12       X                  
  13-14  \ X   X                  
  15-16  / X   X                  
  17-18     X                    
  19-20   X X                    
  21-22     X X                  
Intigr.pl